dzięki google.com  
Język polski English language 
  W i t a m y   s e r d e c z n i e   n a   s t r o n a c h   i n t e r n e t o w y c h   p r o f.   Z b i g n i e w a   Z a l e s k i e g o ,   P o s ł a   d o   P a r l a m e n t u   E u r o p e j s k ie g o  
    DO POBRANIA KONTAKT LINKI
 
Aktualności
i Nowości i Media o Nas i Aktualne projekty i Newsletter r RSS

Sylwetka
i Życiorys i Działalność naukowa i Działalność społeczna i Działaln. parlamentarna i Galeria i Poseł prywatnie

Projekty
i O Nas i Projekty realizowane i Projekty zakończone i Galeria i Patronaty i Kontakt

Unia Europejska
i O Unii i Działalność i Transmisje audio/video i Kalendarz unijny i Fundusze unijne i Linki

Witamy Serdecznie

Dziękuję Państwu za zainteresowanie moją stroną, za pomocą której staram się informować o działalności społeczno-politycznej, podejmowanych inicjatywach regionalnych oraz aktywności jako Posła do Parlamentu Europejskiego. Zapraszam jednocześnie do współpracy poprzez kontaktowanie się ze mną za pośrednictwem moich przedstawicieli w regionie, jak też drogą elektroniczną i pocztową. Wspólnymi siłami zadbamy o dobro Lubelszczyzny i Polski".

prof. Zbigniew Zaleski

Poseł do Parlamentu Europejskiego


Zapraszamy do zapoznania się ze spotem telewizyjnym posła Zbigniewa Zaleskiego przedstawiającym jego działalność na terenie Lubelszczyzny

Spot telewizyjny posła Zbigniewa Zaleskiego

Fatal error: Call to undefined function obraz() in /home/icns/ftp/zbigniewzaleski.pl/glowna.php on line 2